• Voor professionals en hun teams

  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Invloed uitoefenen en impact maken
  • Idealisme terugvinden of voor het eerst ervaren
 • Voor managers, directies & CEO’s

  • Macht verrijken met compassie en empathie
  • Morele dimensies van het eigen leiderschap versterken
  • Ethische vraagstukken herkennen en ze daadwerkelijk hanteren.

  Voor managers, directies & CEO’s

 • Voor (aspirant-)politici

  • Overtuigender gaan opereren
  • Idealen en machtsmiddelen uitbalanceren
  • Herijken van vastgeroeste of vastgelopen ambities
 • Voor organisaties

  • Meer veerkracht ontwikkelen
  • Aanpassingsvermogen versterken
  • Dienstgerichtheid, democratie en efficiëntie vergroten

  Voor organisaties

 • Voor wie het minst heeft en het meest verandering behoeft

  Ik help graag diegenen die het minst bevoorrecht zijn en het meest gebaat bij verandering.

  • ‘Overbodig verklaarde’ werknemers.
  • Dolgedraaide zzp’ers.
  • Morele mensen in een vaak immorele samenleving.

  Voor hen is er een speciaal plaatsje in mijn hart, en in mijn praktijk.